مقایسه املاک

62 نتیجه

ترتیب بر اساس:

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

5 ماه پیش

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

10,900,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

10,900,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

19,000,000,000تومان

500 متر 4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

19,000,000,000تومان

500 متر 4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

7,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

عرفان شهرکی

11 ماه پیش

7,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

5,500,000,000تومان
5,500,000,000تومان

آپارتمان

11 ماه پیش

57,000,000,000تومان

1000 متر 3 خواب بالای 15 سال سال ساخت

حسین ملک

11 ماه پیش

57,000,000,000تومان

1000 متر 3 خواب بالای 15 سال سال ساخت

11 ماه پیش

5,750,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

5,750,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش

5,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

11 ماه پیش

5,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

11 ماه پیش