مقایسه املاک

مدیرسایت

تماس با مدیرسایت

1,700,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

1 سال پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,430,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

1 سال پیش

2,430,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,722,000,000تومان

۱۶۵متر برج ارشاد هفت تیر

هفت تیر ارشاد برج آرتیم

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

1 سال پیش

2,722,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

1,870,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

1 سال پیش

1,870,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

1 سال پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

4,500,000,000تومان

۳۵۰ شکار

حامد شمالی

آپارتمان

مدیرسایت

1 سال پیش

4,500,000,000تومان

آپارتمان

1 سال پیش

3,060,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

3,060,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,600,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,570,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,570,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,900,000,000تومان

1000 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,900,000,000تومان

1000 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

5,500,000,000تومان

1 خواب نوساز سال ساخت

مغازه

مدیرسایت

2 سال پیش

5,500,000,000تومان

1 خواب نوساز سال ساخت

مغازه

2 سال پیش

1,570,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,570,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,650,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,650,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,500,000,000تومان

۱۶۲متر باهنر ۹

باهنر 9 کوثرشمالی 16

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

7,000,000,000تومان

۳۵۰

باهنر 1/1

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

7,000,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

3,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,350,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,350,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,680,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,680,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

8,500,000,000تومان
8,500,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,300,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,470,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,470,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

4,700,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

4,700,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

5,200,000,000تومان

۳۵۰

بزرگمهر جنوبی

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

5,200,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

950,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

950,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

3,625,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

3,625,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

4,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

4,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

4,200,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

4,200,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

5,500,000,000تومان

۲۴۴متر برج رز آرمیتاژ

حاشیه صارمی حدفاصل هنرستان و هفت تیر برج رز آرمیتاژ

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

5,500,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

40,000,000تومان

۲۶متر تجاری مجتمع آبان پلازا

نبش هاشمیه 6 مجتمع آبان پلازا

مغازه

مدیرسایت

2 سال پیش

40,000,000تومان

مغازه

2 سال پیش

1,150,000,000تومان

۱۱۱متر صارمی ۴۱

صارمی 41 حد فاصل هفت تیر و حافظ

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,150,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

۱۳۳متر برج خورشید

هاشمیه 91/3 برج خورشید

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,600,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

770,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

770,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

260 متر 3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

260 متر 3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

950,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

950,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,683,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,683,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,500,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,450,000,000تومان

260 متر 3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,450,000,000تومان

260 متر 3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

4,500,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

4,500,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

6,000,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

6,000,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

760,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

760,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

900,000,000تومان

۱۴۰متر حاشیه فکوری

حاشیه فکوری بین6و8

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

900,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

830,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

830,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

710,000,000تومان

۸۵متر حاشیه پیروزی نوساز

بین هاشمیه و چهارچشمه

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

710,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

800,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

800,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

7,000,000,000تومان

۴۰۰

گلایل سجاد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

7,000,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

6,210,000,000تومان

یک واحد آپاتمان فوق لوکس واقع در برج باران ۲

بلوار وکیل آباد_هفت تیر 8_نبش گلشن 3_برج باران2

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

6,210,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,300,000,000تومان

125 متر 4 خواب نوساز سال ساخت

مدیرسایت

2 سال پیش

2,300,000,000تومان

125 متر 4 خواب نوساز سال ساخت

2 سال پیش

100,000,000تومان10,000,000تومان

500 متر 8 خواب بالای 15 سال سال ساخت

مدیرسایت

2 سال پیش

100,000,000تومان10,000,000تومان

500 متر 8 خواب بالای 15 سال سال ساخت

2 سال پیش

900,000,000تومان

مجتمع فرهنگیان میدان صارمی

میدان صارمی مجتمع فرهنگیان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

880,000,000تومان

سامانیه ۸۵متر فول

هاشمیه 11 سامانیه 18

2 خواب

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

880,000,000تومان

2 خواب

آپارتمان

2 سال پیش

1,820,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,820,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت

آپارتمان

2 سال پیش

770,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

770,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,000,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

750,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

750,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,850,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,850,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

740,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

740,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

5,100,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

5,100,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت

آپارتمان

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,230,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,230,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

750,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

750,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

760,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

760,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,040,000,000تومان

500 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,040,000,000تومان

500 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,200,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,200,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

650,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

650,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

870,000,000تومان

600 متر 2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

870,000,000تومان

600 متر 2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,780,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,780,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

655,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

655,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,050,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,050,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

975,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

975,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,500,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,500,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

923,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

923,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

750,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

750,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

700,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

700,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,200,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,815,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,815,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

500,000,000تومان

1 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

500,000,000تومان

1 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

500,000,000تومان

1 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

500,000,000تومان

1 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

850,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

850,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,650,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

620,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

620,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

945,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

945,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,250,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,250,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,450,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,450,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

840,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

840,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

640,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

640,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

960,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

960,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

720,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

720,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

4,700,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

4,700,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

1,070,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,070,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,450,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,450,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

560,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

560,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,050,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

810,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

810,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

5,600,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

5,600,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

1,580,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,580,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

650,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

650,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,260,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,260,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

650,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

650,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,120,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,120,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,530,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,530,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,100,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت

آپارتمان

2 سال پیش

1,200,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,200,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

600,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

600,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

760,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

760,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

5,100,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

5,100,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

1,450,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,450,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

4,400,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

4,400,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

630,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

630,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,830,000,000تومان
1,830,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

1,320,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,320,000,000تومان

2 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

800,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

800,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,080,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,080,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

980,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

980,000,000تومان

2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,200,000,000تومان

بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,200,000,000تومان

بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

950,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

950,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

495,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

495,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,400,000,000تومان

3 خواب

آپارتمان

2 سال پیش

430,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

430,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,200,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,200,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

810,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

810,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

770,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

770,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

700,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

700,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

700,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

700,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,700,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

740,000,000تومان

400 متر 2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

740,000,000تومان

400 متر 2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

2,160,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

2,160,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,050,000,000تومان

700 متر 4 خواب نوساز سال ساخت

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,050,000,000تومان

700 متر 4 خواب نوساز سال ساخت

آپارتمان

2 سال پیش

495,000,000تومان
495,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

800,000,000تومان

360 متر 2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

800,000,000تومان

360 متر 2 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,270,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,270,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

3 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,000,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,800,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

950,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

950,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,500,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,500,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

850,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

850,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,500,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,500,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

970,000,000تومان

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

970,000,000تومان

آپارتمان

2 سال پیش

1,610,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,610,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت

آپارتمان

2 سال پیش

4,000,000,000تومان

250 متر 3 خواب

مدیرسایت

2 سال پیش

4,000,000,000تومان

250 متر 3 خواب

2 سال پیش

880,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

880,000,000تومان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

600,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

600,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

920,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

920,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

900,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,056,000,000تومان

بین 5 تا 10 سال سال ساخت

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,056,000,000تومان

بین 5 تا 10 سال سال ساخت

آپارتمان

2 سال پیش

1,610,000,000تومان

دندان پزشکان ۱۹

161متری دندان پزشکان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,610,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

730,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

730,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,980,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

580,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

580,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 سال پیش

1,300,000,000تومان

3 خواب بالای 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 سال پیش

1,150,000,000تومان