مقایسه املاک

4,375,000,000تومان

175 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

4,375,000,000تومان

175 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

1,995,000,000تومان

105 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

1,995,000,000تومان

105 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

3,630,000,000تومان

165 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

3,630,000,000تومان

165 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

5,950,000,000تومان

175 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

5,950,000,000تومان

175 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

5,247,000,000تومان

159 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

5,247,000,000تومان

159 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

3,260,000,000تومان

163 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

3,260,000,000تومان

163 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

5,775,000,000تومان

175 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

5,775,000,000تومان

175 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

3,952,000,000تومان

۲۰۸ متر / ۳ خواب / هاشمیه ۶۲ / پرواز۸

هاشمیه 62 پرواز 8 بعداز چهارراه اول قطعه دوم شمالی

208 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

3,952,000,000تومان

208 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

5,088,000,000تومان

159 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

5,088,000,000تومان

159 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش