مقایسه املاک

5,247,000,000تومان

159 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

5,247,000,000تومان

159 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

5,088,000,000تومان

159 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

5,088,000,000تومان

159 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

5,100,000,000تومان

160 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

2 هفته پیش

5,100,000,000تومان

160 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش