مقایسه املاک

2,180,000,000تومان

250 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

یونس کامران

2 ماه پیش

2,180,000,000تومان

250 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

09384124486

2 ماه پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

2 ماه پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

09384124486

2 ماه پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

2 ماه پیش

7,000,000,000تومان

۳۵۰

باهنر 1/1

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مدیرسایت

5 ماه پیش

7,000,000,000تومان

4 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,600,000,000تومان

بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

5 ماه پیش

1,600,000,000تومان

بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,800,000,000تومان

۴طبقه یکجا با پیلوت

آدرس 35 متری غربی لاله . ایستگاه مترو دوم . اول کوی فرهنگیان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت

آپارتمان

09141065783

6 ماه پیش

1,800,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت

آپارتمان

6 ماه پیش

2,220,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,220,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,340,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

2,190,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

6 ماه پیش

2,190,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش