مقایسه املاک

550,000,000تومان

۸۰مترتک خواب

شفا42 نبش سه راه اول تقاطع هدایت19

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

09157103827

5 ماه پیش

550,000,000تومان

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

5 ماه پیش

650,000,000تومان

130 متر بالای 15 سال سال ساخت

09151170335

5 ماه پیش

650,000,000تومان

130 متر بالای 15 سال سال ساخت

5 ماه پیش

550,000,000تومان

۸۰مترتک خواب

شفا42 نبش سه راه اول تقاطع هدایت19

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

09157103827

5 ماه پیش

550,000,000تومان

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

5 ماه پیش

550,000,000تومان

۸۰مترتک خواب

شفا42 نبش سه راه اول تقاطع هدایت19

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

09157103827

5 ماه پیش

550,000,000تومان

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

5 ماه پیش

2,100,000,000تومان

معلم ۱۲ سروش ۲۲

معلم 12 سروش 22 پلاک 133.1

250 متر 2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

5 ماه پیش

2,100,000,000تومان

250 متر 2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

5 ماه پیش

3,625,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

3,625,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

11,111تومان

فروش تجاری-پزشکی

حاشیه خیابان احمد آباد-روبرو بیمارستان قائم

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت

دفتر کار اداری

سینا حسین زاده

1 سال پیش

11,111تومان

2 خواب بالای 15 سال سال ساخت

دفتر کار اداری

1 سال پیش

2,180,000,000تومان

250 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

1 سال پیش

2,180,000,000تومان

250 متر 3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 سال پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

سینا حسین زاده

1 سال پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

1 سال پیش