مقایسه املاک

6,500,000,000تومان

زمین و کلنگی

ملک

23 ساعت پیش

6,500,000,000تومان

زمین و کلنگی

23 ساعت پیش

4,200,000,000تومان

800 متر 3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

ملک

23 ساعت پیش

4,200,000,000تومان

800 متر 3 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

23 ساعت پیش

1,650,000,000تومان

1000 متر 2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

اقای صادقی

2 روز پیش

1,650,000,000تومان

1000 متر 2 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 روز پیش

1,290,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

09155573658

3 روز پیش

1,290,000,000تومان

2 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 روز پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

1 هفته پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 هفته پیش

2,960,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

1 هفته پیش

2,960,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

1 هفته پیش

2,880,000,000تومان

فرامرزعباسی/زوج

اوایل فرامرز عباسی

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

رضا آرمیده

2 هفته پیش

2,880,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نگار تدین

2 هفته پیش

1,400,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش

3,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

2 هفته پیش

3,700,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

2 هفته پیش