مقایسه املاک

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

5 ماه پیش

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

50,000,000تومان8,000,000تومان
50,000,000تومان8,000,000تومان

مغازه

5 ماه پیش

50,000,000تومان5,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سعید علیزاده

5 ماه پیش

50,000,000تومان5,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

170,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سعید علیزاده

5 ماه پیش

170,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

5 ماه پیش

1,900,000,000تومان
1,900,000,000تومان

آپارتمان

5 ماه پیش

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت

آپارتمان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت

آپارتمان

2,500,000,000تومان

220 متر 3 خواب بالای 15 سال سال ساخت

آپارتمان

حسین ملک

8 ماه پیش

2,500,000,000تومان

220 متر 3 خواب بالای 15 سال سال ساخت

آپارتمان

8 ماه پیش

4,200,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

8 ماه پیش

4,200,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

8 ماه پیش

4,700,000,000تومان

220 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

8 ماه پیش

4,700,000,000تومان

220 متر 3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

8 ماه پیش