مقایسه املاک

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

نیلوفر نیکبخت

3 ماه پیش

7,650,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

550,000,000تومان

۸۰مترتک خواب

شفا42 نبش سه راه اول تقاطع هدایت19

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

09157103827

3 ماه پیش

550,000,000تومان

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

3 ماه پیش

50,000,000تومان5,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سعید علیزاده

3 ماه پیش

50,000,000تومان5,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

550,000,000تومان

۸۰مترتک خواب

شفا42 نبش سه راه اول تقاطع هدایت19

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

09157103827

3 ماه پیش

550,000,000تومان

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

3 ماه پیش

550,000,000تومان

۸۰مترتک خواب

شفا42 نبش سه راه اول تقاطع هدایت19

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

09157103827

3 ماه پیش

550,000,000تومان

100 متر 1 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

3 ماه پیش

170,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

سعید علیزاده

3 ماه پیش

170,000,000تومان

2 خواب آسانسور دارد

آپارتمان

3 ماه پیش

1,900,000,000تومان
1,900,000,000تومان

آپارتمان

3 ماه پیش

2,100,000,000تومان

معلم ۱۲ سروش ۲۲

معلم 12 سروش 22 پلاک 133.1

250 متر 2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

سینا حسین زاده

3 ماه پیش

2,100,000,000تومان

250 متر 2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور ندارد

آپارتمان

3 ماه پیش

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت

آپارتمان

3 خواب بین 10 تا 15 سال سال ساخت

آپارتمان