مقایسه املاک

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

09384124486

2 ماه پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

2 ماه پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

09384124486

2 ماه پیش

50,000,000تومان10,000,000تومان

250 متر 4 خواب بالای 15 سال سال ساخت

2 ماه پیش

100,000,000تومان6,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

6 ماه پیش

100,000,000تومان6,000,000تومان

3 خواب نوساز سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

6 ماه پیش

100,000,000تومان10,000,000تومان

500 متر 8 خواب بالای 15 سال سال ساخت

مدیرسایت

6 ماه پیش

100,000,000تومان10,000,000تومان

500 متر 8 خواب بالای 15 سال سال ساخت

6 ماه پیش

100,000,000تومان5,800,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

9 ماه پیش

100,000,000تومان5,800,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش

10,000,000تومان3,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

9 ماه پیش

10,000,000تومان3,000,000تومان

2 خواب بین 5 تا 10 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

9 ماه پیش

50,000,000تومان7,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

10 ماه پیش

50,000,000تومان7,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

10 ماه پیش

40,000,000تومان4,000,000تومان
40,000,000تومان4,000,000تومان

مغازه

10 ماه پیش

50,000,000تومان5,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

مجیدی

10 ماه پیش

50,000,000تومان5,000,000تومان

3 خواب بین1 تا 5 سال سال ساخت آسانسور دارد

آپارتمان

10 ماه پیش